Ban hành kèm theo Kế hoạch số 34/KH-TĐTN-SKHCN ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở  Khoa học và Công nghệ Hòa Bình
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Là thanh niên Hòa Bình, có tuổi đời từ 18 - 35.
- Các đối tượng dự thi cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I” đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm:
+ Đối với hình thức cá nhân: 01 thí sinh chỉ được tham gia dự thi tối đa 01 ý tưởng, đề án.
+ Đối với hình thức nhóm: Mỗi nhóm không quá 03 người. 01 cá nhân có thể tham gia nhiều nhóm, nhưng chỉ được là nhóm trưởng của 01 nhóm. Nếu thí sinh có 01 bài dự thi đăng ký theo hình thức cá nhân thì không được tham gia nhóm với tư cách là nhóm trưởng.
II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ DỰ THI
1. Hình thức đăng ký dự thi
Các thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ dự thi về các Huyện, Thành đoàn và  đơn vị trực thuộc của thanh niên. Thông tin chi tiết tìm hiểu mục Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên website Tỉnh đoàn: http://doanthanhnien.hoabinh.gov.vn hoặc website sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn .
2. Hồ sơ gồm
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).
- Bản giới thiệu thông tin tác giả, nhóm tác giả.
- Bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoàn chỉnh (Bản thuyết minh, mô tả về ý tưởng, đề án khởi nghiệp).
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Thể thức trình bày
- Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.
- Bài dự thi được đóng thành tập, bao gồm trang bìa và nội dung trình bày.
- Thí sinh có thể trình bày theo các hình thức khác, nhưng thể hiện được rõ ý tưởng dự thi.
2. Gợi ý về nội dung trình bày ý tưởng dự thi
Gồm các ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin ...  
Bố cục trình bày ý tưởng tham khảo gợi ý như sau:
Chương 1: Thông tin chung
- Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; mô hình sản xuất, kinh doanh sẽ thành lập...
- Phân tích thị trường: Phân tích bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội để xây dựng đề án; đánh giá về thị trường mà dự án hướng tới; phân tích về đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh ...; phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục.
- Mô tả dự án: Mục tiêu dự án, quy mô dự án; sản phẩm/dịch vụ sẽ thực hiện; phương thức tiến hành; các bên đối tác; chiến lược phát triển, triển vọng…
Chương 2: Kế hoạch kinh doanh
- Đầu tư cho dự án: Ngồn vốn; huy động vốn, sử dụng vốn ...; trang thiết bị, mặt bằng, các chi phí khác có liên quan.
- Bộ máy nhân sự: Tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự...
- Lập kế hoạch tiếp thị: Marketing, truyền thông; dịch vụ kèm theo; tổ chức tiêu thụ sản phẩm.
- Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 năm đầu; kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt động; phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án để đầu tư mở rộng và tái đầu tư.
Chương 3: Kế hoạch hành động
Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng giá thành và giá bán dự kiến...
Chương 4: Định vị thương hiệu
Tầm nhìn thương hiệu; bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu; định vị thương hiệu; đầu tư phát triển thương hiệu...
Chương 5: Ý nghĩa tác động xã hội
Phân tích ý nghĩa kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án thành công.
IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI
Cuộc thi gồm có 3 vòng thi, cụ thể như sau:
1. Vòng 1: Đi tìm ý tưởng, đề án khởi nghiệp
- Các thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ dự thi Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I” về Tỉnh đoàn qua Huyện, Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc tổ chức lựa chọn hồ sơ.
- Mỗi Huyện, Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc xét hồ sơ và lựa chọn tối thiểu 02 ý tưởng và tối đa không giới hạn, đề án xuất sắc nhất gửi về Tỉnh đoàn. 10 ý tưởng, dự án gửi về Tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2017 sẽ được đặt cách nhận hồ sơ tại Tỉnh đoàn, có danh sách kèm theo.
Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn 20 ý tưởng, đề án xuất sắc vào Vòng 2.
- Thời gian: Mỗi Huyện, Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc  nộp về Tỉnh đoàn qua địa chỉ mail: banmttn@gmail.com trước ngày 10/5/2018.
2. Vòng 2: Xây dựng đề án khởi nghiệp
- Các thí sinh lọt vào Vòng 2 sẽ được tập huấn, hướng dẫn xây dựng đề án; tham gia diễn đàn, giao lưu với chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp thành đạt, các nhà tài trợ và các đơn vị truyền thông trong tỉnh.
- Sau khi được tập huấn, các thí sinh được tham gia thi Vòng 2 hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp thành một đề án khởi nghiệp cụ thể và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 20/5/2018.
- Ban Giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn ra 10 đề án có điểm số cao nhất để tham gia thi Vòng 3 (vòng chung kết), trong 10 đề án vào chung kết Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn ra 02 đến 05 đề án khả thi (trong lĩnh vực nông nghiệp) để tham dự cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I” do Trung ương đoàn tổ chức.
3. Vòng 3: Chung kết cấp tỉnh
- Các thí sinh vào Vòng 3 sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án khởi nghiệp và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 01/6/2018.
- Các đề án tham dự Vòng chung kết sẽ được đăng trên báo của tỉnh Hòa Bình, website, Face book của Tỉnh đoàn, đồng thời gửi đến các doanh nghiệp để thu hút đầu tư.
- Thời gian thi và trao giải: Dự kiến ngày 10-12 tháng 6/2018.
- Hình thức thi: Thí sinh trình bày đề án trước hội đồng giám khảo, sau đó trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo.
- Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan liên quan, đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích; mỗi giải thưởng gồm:
- Giải Nhất: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 10 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư.
- Giải Nhì: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 05 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư.
- Giải Ba: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 03 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư.
- Giải khuyến khích: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 02 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư.
Ngoài ra, các đề án tham dự Vòng Chung kết sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu với cá doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, tư vấn triển khai thực tế đối với các ý tưởng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
2. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi
- Các thí sinh phải tuân thủ Thể lệ cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:
+ Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
+ Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các thí sinh không được sử dụng sản phẩm cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
+ Không sử dụng ý tưởng, đề án đã đoạt giải của các cuộc thi trong nước và quốc tế trong thời gian 05 năm gần nhất tính từ 01/01/2018 trở về trước; không được sử dụng sản phẩm đã đoạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ cuộc thi nào khác có tính chất tương tự.
- Hội đồng tuyển chọn không trả lại bài dự thi.
- Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả dự thi phải thông báo với Ban tổ chức cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi.
- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải chịu trách nhiệm./.
----------------------------

 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tin tiêu điểm
Gần 1.000 học sinh tham gia “Giao lưu truyền thông phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên” qua phiên tòa giả định năm 2019.
ĐÀ BẮC: TỔ CHỨC NGÀY HỘI THẦY THUỐC TRẺ LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2019
Yên Thủy: Phối hợp tổ chức Tháng hành động về an toàn lao động và Tháng công nhân năm 2019
Kim Bôi: Tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập Đội (19/5/1941 – 19/5/2019) và Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
ĐÀ BẮC: RA MẮT CÂU LẠC BỘ VÀ TẬP HUẤN,TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG
Tin đọc nhiều nhất
Một số trò chơi sinh hoạt tập thể của Đoàn
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Thi vẽ tranh Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn Hòa Bình
Nội dung chương trình "Rèn luyện Đoàn viên" trong thời kỳ mới
 
Liên kết website
 
Phóng sự ảnh
| Giới thiệu | Tỉnh Đoàn Hòa Bình | Tin tức - Sự kiện | Kỹ năng - Nghiệp vụ | Văn bản - Tài liệu | Liên hệ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: 164 Đại lộ Thịnh Lang - Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183.882.946 - Fax: 02183.883754 - Thư điện tử: doanthanhnien.tdhb@gmail.com