TĐHB - Sáng ngày 12/7, Huyện đoàn Yên Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Tham dự chương trình có đồng chí Trương Đức Huy – UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Huyện đoàn, các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn các xã, thị trấn, Đoàn trường và Đoàn trực thuộc. Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện tiếp tục duy trì có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều nội dung hoạt động được đổi mới, nhiều cách làm hay, sáng tạo. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đạt hiệu quả tốt. 
 
 Toàn cảnh chương trình

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã xây dựng được 01 công trình thanh niên cấp tỉnh; 04 công trình thanh niên cấp huyện, và 15 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị làm lợi lên đến hơn 100 triệu đồng, thu hút trên 500 lượt ĐVTN tham gia xây dựng. Vận động và xây dựng được 01 nhà nhân ái, xây dựng mới 02 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi. Toàn huyện, kết nạp được 350 đoàn viên mới, giới thiệu được 263 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 24 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. 
 
Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm cũng gặp một số khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động không được diễn ra theo kế hoạch. Việc triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên ở một số cơ sở Đoàn chưa được thực hiện nghiêm túc; công tác quản lý đoàn viên đi làm ăn xa gặp nhiều khó khăn…
 
Tại chương trình, các đại biểu cũng đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, tập trung vào thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng kết nạp đoàn viên mới, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; Chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”; Chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện 2022”; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc người có công, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động phối hợp tổ chức đồng loạt như: thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp 27/7, vui tết Trung thu cho thiếu nhi. Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thông qua chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Thủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XXI. 
 
Cũng trong buổi sáng ngày 12/7, Huyện đoàn Yên Thủy đã lồng ghép, tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ huyện nhà đã tạo được nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi, góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ về rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu nhi ngày nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Việc thực hiện Chỉ thị cũng được cụ thể hoá trong hoạt động trọng tâm và xuyên suốt của các cấp bộ Đoàn bằng những tiêu chí hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
 
Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua nhiều cách làm hay, hình thức phong phú. Thông qua các phong trào, hoạt động sôi nổi như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Xuân tình nguyện, Tình nguyện mùa Đông… với những công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác có ý nghĩa thiết thực; tuổi trẻ toàn huyện hăng hái, xung phong tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Đức Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn đã thẳng thắn chỉ ra các hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thỉ của các cấp bộ Đoàn trong huyện như: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở một số đơn vị còn chung chung, dập khuôn, chưa sáng tạo; Công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số Đoàn cơ sở chưa thường xuyên liên tục; Vai trò nêu gương của một số cán bộ chủ chốt chưa được thể hiện rõ, tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được phát huy; Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng.
 
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện đoàn đã đề nghị các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới tập trung làm tốt các nhiệm vụ trong tậm như: Thống nhất cao về nhận thức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hòa Bình, của huyện Yên Thủy. Đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm có tính chất quyết định, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới, vì vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Kế hoạch số 81-KH/HĐTN, ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã trao tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.
 
CTV Ngọc Tân – HĐ Yên Thủy

 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tin tiêu điểm
Hòa Bình: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Bôi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp
Hòa Bình: Phát động chương trình “tuổi trẻ hòa bình vì biển đảo quê hương” năm 2022
Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm dần 2022
Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hoà Bình chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở
Tin đọc nhiều nhất
Một số trò chơi sinh hoạt tập thể của Đoàn
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Thi vẽ tranh Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn Hòa Bình
Kỳ Sơn: Nhiều hoạt động sôi nổi vui tết Trung thu năm 2013
 
Liên kết website
 
Phóng sự ảnh
| Giới thiệu | Tỉnh Đoàn Hòa Bình | Tin tức - Sự kiện | Kỹ năng - Nghiệp vụ | Văn bản - Tài liệu | Liên hệ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: 164 Đại lộ Thịnh Lang - Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183.882.946 - Fax: 02183.883754 - Thư điện tử: doanthanhnien.tdhb@gmail.com