TĐHB- Thanh niên là lực lượng có lợi thế lớn về năng lực sáng tạo, có thể tạo ra những giá trị mới. Để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước đòi hỏi thanh niên phải tự thân đề xuất ý tưởng, giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề của cuộc sống bằng kiến thức, khả năng, chuyên môn của mình. Sáng tạo luôn là một phẩm chất của thanh niên, ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo. Khi các bạn trẻ đam mê và sẵn sàng sáng tạo thì sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được cái cũ và tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động.
Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với việc xác định phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong 03 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã triển khai nhiều văn bản hướng dẫn, cũng như tổ chức nhiều chương trình thu hút và thúc đẩy thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động ĐVTN đăng ký các nội dung thi đua sáng tạo, dựa vào thực tế công việc của mỗi đoàn viên ở từng đơn vị, cơ sở. Thông qua phong trào, niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ được hình thành, khơi dậy, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thanh, thiếu niên từng bước tiếp cận, làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hiện đại. Phong trào hướng vào nhiều đối tượng: thanh niên khối công chức, viên chức, thanh niên trường học, thanh niên công nhân, nông thôn, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ… 


Tuy nhiên, việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều ý tưởng, đề tài được giới thiệu và hỗ trợ ứng dụng. Một số cán bộ Đoàn, Đoàn cơ sở chưa hiểu hết về ý nghĩa và cách thức triển khai phong trào, trong đó học sinh, sinh viên khối trường học với ưu thế về số lượng đông đảo, nhưng những ý tưởng về sáng tạo vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, việc triển khai các giải pháp giúp đẩy mạnh Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cần thiết. Trong đó, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã ban hành Hướng dẫn số: 19 -HD/TĐTN-BPT, ngày    08/8/2019 về việc “Hướng dẫn đẩy đạnh việc thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và hoàn thành chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến năm 2019”.

Ngay sau khi ban hành văn bản hướng dẫn, các giải pháp đã được cụ thể hóa bằng những hoạt động cụ thể, như: Tập huấn chuyên đề “Giải pháp triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong học sinh, sinh viên” cho đội ngũ cán bộ các huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Bí thư, Phó bí thư các Đoàn trường trong toàn tỉnh vào tháng 8/2019. Tại chương trình tập huấn, các đại biểu đã được lắng nghe những chia sẻ về giải pháp triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” như: Các huyện, Thành đoàn phối hợp với ngành giáo dục triển khai các chương trình khoa học thường thức trong trường học, chương trình khoa học vui cho thiếu nhi, các mô hình học trải nghiệm khoa học, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo. Xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm "Sáng tạo trẻ” trong trường học. Xây dựng các "Góc sáng tạo”; tổ chức các cuộc thi, hội thi "Sáng tạo trẻ”, Ngày hội "Tuổi trẻ sáng tạo”... tích cực vận động học sinh tham gia Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”...
 
Tập huấn triển khai phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo” trong học sinh, sinh viên
Các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn truy cập và thực hành đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ: www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động "Sáng tạo trẻ". Được hướng dẫn tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động của phong trào, các ý tưởng, đề tài mới, nổi bật trên các kênh thông tin, website, mạng xã hội do Đoàn - Hội - Đội quản lý.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường, đẩy mạnh các giải pháp triển khai Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” bằng những hoạt động, chương trình cụ thể, gắn với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Cụ thể như:

Đối với “khối học sinh, sinh viên”, sẽ tập trung phối hợp với ngành giáo dục triển khai các chương trình khoa học thường thức trong trường học, chương trình khoa học vui cho thiếu nhi, các mô hình học trải nghiệm khoa học (mô hình giáo dục STEM), giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; Duy trì và củng cố các mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ; triển khai hoạt động ngày hội sáng tạo, trình diễn các mô hình sáng tạo; tiếp nhận, chuyển giao công trình, sản phẩm sáng tạo để thương mại hóa; tổ chức tham quan, trải nghiệm mô hình sáng tạo trong thực tế... Giao Thành đoàn Hòa Bình tổ chức Ngày hội "Sáng tạo trẻ” trong khối trường THPT.

Trong "cán bộ, công chức, viên chức trẻ", Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sẽ là đơn vị nòng cốt phát động các cuộc thi, đợt thi đua trong triển khai công việc, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất các sáng kiến cải tiến, đơn giản hóa quy trình làm việc, thủ tục hành chính; triển khai các mô hình cải cách hành chính do Đoàn đảm nhận. Tổ chức Diễn đàn "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Hòa Bình thi đua sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” để cán bộ trẻ chia sẻ những ý tưởng, giải pháp mới trong nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cải cách hành chính.

Khối "thanh niên nông thôn” sẽ tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; xây dựng thương hiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương. Tổ chức "Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong thanh niên nông thôn”. Đối với thanh niên đô thi sẽ triển khai các hoạt động sáng tạo trong thanh niên đô thị, trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, giải quyết các vấn đề trên địa bàn đô thị (môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm); triển khai mỗi Đoàn phường 01 mô hình, giải pháp giải quyết các vấn đề trên địa bàn đô thi trên địa bàn thành phố Hòa Bình. 

Trong "thanh niên công nhân”, tại các địa phương có đông các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thì các tổ chức Đoàn - Hội sẽ chủ động phối hợp tổ chức các cuộc thi nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; Vận động thanh niên công nhân đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên giải quyết những khâu khó, việc mới.

"Đối với thanh niên lực lượng vũ trang”, sẽ đẩy mạnh phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, sáng chế trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài mới, hiện đại; nâng cấp vũ khí, trang thiết bị góp phần xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến lên hiện đại. Đoàn TN Công an tỉnh, Đoàn TN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức "Hội thao ý tưởng, sáng kiến chiến sỹ trẻ” trong năm 2019. 

Trong "doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp", sẽ tổ chức các diễn đàn trao đổi, thảo luận về việc nâng cao tâm thế của đội ngũ doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trong việc tận dụng các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại quốc tế Việt Nam tham gia ký kết xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Còn đối với lực lượng trí thức trẻ, sẽ kết nối và tổ chức các cuộc thi, sân chơi tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thanh niên là thế hệ có trách nhiệm nắm giữ sự phát triển của quê hương, đất nước trong tương lai. Để tạo ra những giá trị mới, thanh niên cần đi đầu, quyết liệt, thể hiện tính xung kích, có ý thức tìm giải pháp mới trong thực hiện công việc và nhiệm vụ. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh sẽ luôn theo sát từng nhịp đập của cơ sở, cùng cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đoàn viên, thanh niên sáng tạo, đóng góp những ý tưởng, đề tài, sáng kiến vào công cuộc xây dựng quê hương Hòa Bình giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Nguyễn Quỳnh - Ban Phong trào

 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tin tiêu điểm
Đường dây nóng tư vấn COVID-19 của 63 tỉnh thành
Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên tại nhà trường
Phòng ngừa bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay
Tăng cường bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh
Tin đọc nhiều nhất
Một số trò chơi sinh hoạt tập thể của Đoàn
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Thi vẽ tranh Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn Hòa Bình
Kỳ Sơn: Nhiều hoạt động sôi nổi vui tết Trung thu năm 2013
 
Liên kết website
 
Phóng sự ảnh
| Giới thiệu | Tỉnh Đoàn Hòa Bình | Tin tức - Sự kiện | Kỹ năng - Nghiệp vụ | Văn bản - Tài liệu | Liên hệ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: 164 Đại lộ Thịnh Lang - Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183.882.946 - Fax: 02183.883754 - Thư điện tử: doanthanhnien.tdhb@gmail.com