TĐHB - Chiều ngày 06/8, Huyện đoàn tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ý tưởng sáng tạo năm 2020. Dự triển khai có đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, các đồng chí là báo cáo viên Đoàn cơ sở và cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. 
Tại buổi tập huấn đồng chí Bí thư Huyện đoàn đã triển khai các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…
 
Chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay các thế lực thù địch lợi dụng thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh chống dịch Covid-19, chúng không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ nội bộ Đảng với nhân dân và Quân đội nhân dân..v.v…Để làm tốt công tác này đội ngũ báo cáo viên Đoàn cơ sở phải nêu cao cảnh giác, biết phân biệt những tin thật, tin giả, biết khai thác những thông tin từ các trang mạng chính thống để tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đội ngũ báo cáo viên Đoàn cơ sở cần thực hiện tốt các nội dung: Thường xuyên nâng cao nhận thức trách nhiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên Internet, mạng xã hội. Thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, của các thế lực thù địch.ưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên Internet, mạng xã hội. Tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả.
 
Triển khai ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên

Đối với việc triển khai ý tưởng sáng tạo năm 2020 các học viên đã được nghe những nội dung chủ yếu về các ý tưởng trong sản xuất nông nghiệp, cải cách hành chính, trong học tập, lao động, trong môi trường..v..v..về cách thức đưa ra ý tưởng, cách đăng nhập vào trang web: www.ytuongsangtao.net của Trung ương Đoàn. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện đoàn đã triển khai cách thức cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone là ứng dụng định vị cảnh báo xác định vùng an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.
 
CTV Thanh Nhàn – HĐ Cao Phong

 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tin tiêu điểm
Hội đồng Đội tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
Hành trình “Tuổi trẻ Hòa Bình san sẻ yêu thương cùng Nhân dân và Thiếu nhi miền Trung vượt qua bão lũ”
Hòa Bình: Trên 900 tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020
Thăm chúc mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam
Nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc
Tin đọc nhiều nhất
Một số trò chơi sinh hoạt tập thể của Đoàn
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Thi vẽ tranh Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn Hòa Bình
Kỳ Sơn: Nhiều hoạt động sôi nổi vui tết Trung thu năm 2013
 
Liên kết website
 
Phóng sự ảnh
| Giới thiệu | Tỉnh Đoàn Hòa Bình | Tin tức - Sự kiện | Kỹ năng - Nghiệp vụ | Văn bản - Tài liệu | Liên hệ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: 164 Đại lộ Thịnh Lang - Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183.882.946 - Fax: 02183.883754 - Thư điện tử: doanthanhnien.tdhb@gmail.com