Liên hệ:
Số ĐT: 02183.882.946
Email: vanphongtdhb@gmail.com
Họ và tên
Sinh năm Chức danh


Đ/c Hoàng Xuân Giao
1982 Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Bí thư BCH Tỉnh đoàn Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn

Đ/c Hoàng Đức Minh
1985 Phó Bí thư BCH Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn,
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hòa Bình, Phó 
Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn


Đ/c
 Bùi Quốc Hoàn
1984 Phó Bí thư BCH Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình,
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn