TĐHB - Thực hiện Công văn số 504-CV/HU, ngày 25/5/2018 của Huyện ủy Đà Bắc về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ và các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em; Trong tháng 6 vừa qua Huyện Đoàn Đà Bắc đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em, Tổ chức tập huấn “Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2018” tại xã Hiền Lương và Tiền Phong; “Đêm truyền thông tháng hành động vì trẻ em” tại thị trấn Đà Bắc.
 Đêm tuyền thông tháng hành động vì trẻ em tại thị trấn Đà Bắc
 
Kết quả đã tổ chức tuyên truyền tới trên 150 em thiếu nhi về luật trẻ em, các công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho trẻ em, tặng quà được 32 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng giá trị trên 10 triệu đồng.

Đây là những hoạt động ý nghĩa, giúp các em thiếu nhi hiểu hơn về luật trẻ em cũng như các quyền trẻ em mà các em được hưởng, tham gia các trò chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè, Huyện Đoàn Đà Bắc sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động sinh hoạt hè cho trẻ em, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của ĐVTN trong các hoạt động vì trẻ em.
 
CTV Mai Anh – HĐ Đà Bắc.