TĐHB - Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” là môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: Rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp. Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình học sinh tiêu biểu về rèn luyện, học nghề; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hòa Bình nói riêng và đất nước nói chung.

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”  có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện học sinh trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Để triển khai tốt phong trào, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn khối các cơ quan tỉnh triển khai, định hướng cho các Đoàn trường tích cực triển khai, tuyên truyền về phong trào với nhiều hình thức, phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống panô, áp phích cổ động, tuyên truyền lồng ghép các nội dung của phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”  vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt lớp, các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Tổ chức các hoạt động tư vấn, trang bị kiến thức nghề nghiệp cho học sinh thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt câu lạc bộ, thăm quan mô hình thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, hỗ trợ liên hệ nơi thực tập cho học sinh...
 
Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được Ban chấp hành các Đoàn trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tiếp tục triển khai trong học sinh và cụ thể hoá vào chương trình công tác của Đoàn trường theo năm học cũng như từng môn học. Qua đó giúp học sinh xác định cho mình được động cơ học tập đúng đắn, thái độ nghề nghiệp đúng mực, ý thức được tầm quan trọng của công tác học nghề, nêu cao ý thức, tác phong, kỷ luật chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, lớp đề ra, xứng đáng là những học sinh toàn diện trên các mặt đạo đức, tay nghề, thể lực.

Thông qua phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” tạo mục tiêu, môi trường để học sinh tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho học sinh, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh về lập thân, lập nghiệp trong tương lai, là động lực để các bạn phấn đấu, rèn luyện và khẳng định mình trong học tập và cuộc sống.
 
Ban Trường Học – TĐ Hòa Bình