Tên mô hình: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh” .
2. Đơn vị thực hiện:
3. Ý nghĩa mô hình:
Phát triển cho học sinh kỹ năng mềm và kỹ năng sống phù
 hợp với thực tế cuộc sống của học sinh. Phát triển kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng thuyết trình, tạo điều kiện cho các em thể hiện kỹ năng mền cho bản thân. Tạo sự giao lưu, trao đổi gần gũi của các em học sinh. Cho các em chia sẽ những suy nghĩ của mình về những kỹ năng sống mà các em có được. 
4. Nội dung, giải pháp thực hiện:
Ban Chấp hành đoàn họp, quyết định lựa chọn những kỹ năng sống cho phù hợp với các em học sinh để đưa vào nội dung thực hiện. Cho lớp trưởng các lớp bốc thăm chủ đề về kỹ năng sống của lớp mình, trình bày ý tưởng thực hiện: Có thể thuyết trình, đóng kịch và có thể tham khảo các kỹ năng đã được thực hiện trên truyền hình. Đến Tuần các lớp lần lượt thực hiện chủ đề đã bốc thăm, trước đó lớp trưởng phải nội dung cho văn phòng Đoàn trường duyệt trước. Các lớp thực hiện chủ đề kỹ năng sống vào các ngày thứ 2 hàng tuần, mỗi lớp có thời gian: 15 phút thực hiện. Sau khi các lớp thực hiện xong kỹ năng sống của mình, giáo viên sẽ tổng kết lại những kỹ năng cần thiết, cô đọng hơn cho học sinh nắm rõ.
5. Kết quả thực hiện: - Nếu kết quả ý nghĩa việc thực hiện mô hình