TĐHB  - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ và hạn chế tập trung đông người dân giao dịch trong các ngày trong tuần góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 28/3/2020, Ban thường vụ Đoàn huyện Tân Lạc tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” Qúy I năm 2020 tại Trung tâm hành chính công huyện Tân Lạc và xã Ngổ Luông
Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên đã  chủ động hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn trước khi thực hiện giao dịch;  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, hướng dẫn, giải quyết những hồ sơ thiếu văn bản, tồn đọng, lồng ghép tuyên truyền tới người dân về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020.
 
Hướng dân, tư vấn, tiếp nhận và trả kết quả cho người dân tại Trung tâm hành chính công huyện Tân Lạc
 
Hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào giao dịch

Hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức.

CTV Hoa Quỳnh – Huyện Đoàn Tân Lạc