Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, phần việc, xây dựng công trình thanh niên và đặc biệt chú trọng vào nội dung công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện với việc xây dựng mới và sửa chữa các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã, thị trấn.
 

Năm 2021. Ban Thường vụ Huyện đoàn xây mới được 3 công trình sân chơi thiếu nhi cấp huyện tại xã Phú Nghĩa, xã Đồng Tâm với tổng trị giá 52 triệu đồng. quá đó, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động sinh hoạt tại địa phương. 


 Đinh Quang Khải - Huyện đoàn Lạc Thủy