TĐHB - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp về chủ quyền, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2019.
Tham dự lớp tập huấn, hơn 60 cán bộ Đoàn, Hội đến từ huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc của Tỉnh đoàn Hòa Bình đã được tập huấn các chuyên đề: Các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay; Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Đồng thời tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chia sẻ một số giải pháp nổi bật của các cấp bộ Đoàn, Hội trong việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó các đơn vị cùng học hỏi và đề xuất giải pháp hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo đơn vị trong thời gian tới.
 
Quang cảnh lớp tập huấn

Chương trình tập huấn là nhiệm vụ quan trọng để mỗi cán bộ đoàn, hội viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản chủ quyền, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo và vận động, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình.
Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn