Năm 2021, Tỉnh đoàn Hòa Bình với nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp hiệu quả trong ĐVTN, đã hỗ trợ được nhiều dự án với những ý tưởng thiết thực và tạo việc làm cho nhiều ĐVTN. Đặc biệt với sự cố gắng, năm qua Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 05 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cụ thể:

Hỗ trợ dự án bảo vệ đất rừng từ trồng và phát triển cây gai lai của Trịnh Thi Thanh Hòa, huyện Đà Bắc.
Hỗ trợ mô hình Phát huy giá trị hiệu quả trồng rừng từ cây trám đen của thanh niên Bùi Văn Tường, huyện Tân Lạc
Hỗ trợ ý tưởng duy trì hệ sinh thái du lịch của Đinh Thị Huyền Trang,
Thành đoàn Hòa Bình
Hỗ trợ mô hình Vườn ươm cây giống của thanh niên xã Hòa Sơn,
Lương Sơn
Hỗ trợ mô hình bảo vệ hệ sinh thái của Giàng A La, huyện Mai Châu

Phối hợp cùng tổ chức AEA và Trung tâm hợp tác phát triển Tây Bắc hỗ trợ đầu tư ban đầu phát triển 02 dự án Bảo vệ đất rừng từ trồng và phát triển cây gai lai của Trịnh Thi Thanh Hòa, huyện Đà Bắc và mô hình bảo vệ hệ sinh thái của Giàng A La, huyện Mai Châu. Mỗi mô hình, dự án được hỗ trợ 120 triệu đồng. Đây cũng là hai dự án đạt giải vàng tại cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh năm 2021.
Ngoài ra, BTV Tỉnh đoàn đã kết nối các nhà đầu tư hỗ trợ mô hình Phát huy giá trị hiệu quả trồng rừng từ cây trám đen của thanh niên Bùi Văn Tường, huyện Tân Lạc và ý tưởng duy trì hệ sinh thái du lịch của Đinh Thị Huyền Trang, thành đoàn Hòa Bình tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2021.
Bên cạnh đó, năm 2021 cũng là năm Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh kết nối hỗ trợ nhiều mô hình khởi nghiệp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu như:Vườn ươm cây giống của thanh niên xã Hòa Sơn, Lương Sơn; HTX cây trồng 78 của Tân Lạc…qua các hỗ trợ cây giống, hạt giống, kết nối hợp đồng ký kết phát triển kinh tế, bảo vệ rừng…

           
BAN PHONG TRÀO TỈNH ĐOÀN