TĐHB - Ngày 11/5, tại Nhà văn hóa huyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kỳ Sơn - Ủy Ban nhân dân huyện Kỳ Sơn  phối hợp  tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018.
Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện có đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên các trường học, người lao động ở các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Quang cảnh Ngày hiến máu tình nguyện huyện Kỳ Sơn

Trong những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện của huyện Kỳ Sơn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, công nhân và các tầng lớp nhân dân. Kết quả này có được là nhờ Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nâng cao nhận thức của mọi người về phong trào hiến máu tình nguyện. Vì vậy, ở nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và nhiều địa phương, hiến máu tình nguyện đã thực sự trở thành một việc làm thường niên và là nét đẹp văn hóa của mỗi thành viên và của cả cộng đồng.
Để tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018 thời gian qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị, trường học của huyện Kỳ Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả đã có trên 5 trăm người đăng ký tham gia ngày hội hiến máu; trong đó số người đăng ký tham gia hiến máu chiếm trên 70%.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay được huyện Kỳ Sơn tổ chức trong thời gian sáng ngày 11 tháng 5 với hàng trăm cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên trong huyện tham gia. Nhiều đồng chí là Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và hiệu trưởng, hiệu phó các trường học trong huyện đã gương mẫu tham gia hiến máu để vận động cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị cùng noi theo. Có nhiều cá nhân tiếp tục tham gia hiến máu  và nhiều người đã có từ 3 đến hơn 10 lần hiến máu.
Qua một buổi hiến máu, ngày hội đã thu được 300 trăm đơn vị máu góp vào ngân hàng máu , để phân phối cho các bệnh viện trong việc cứu người.
Huyện Đoàn Kỳ Sơn