TĐHB - Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, BTV Huyện đoàn Lạc Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, tích cực thực hiện hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương. Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế, hoạt động của một số tổ chức Đoàn tại huyện vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động của các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư: lực lượng đoàn viên mỏng, chất lượng hoạt động chưa đồng đều, hoạt động còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu của ĐVTN trong giai đoạn hiện nay.
Huyện đoàn Lạc Sơn đã triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”
giai đoạn 2018 - 2022.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lạc Sơn đã chỉ đạo và triển khai Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018 - 2022 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành đến các cơ sở Đoàn trực thuộc với 3 nội dung lớn: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình công tác đã đề ra. Trong đó tập trung vào phát triển tổ chức, đặt biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1 (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

Trong năm, Huyện đoàn đã mở 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội - Đội dành cho đội ngũ cán bộ ủy viên BCH Đoàn 29 xã, thị trấn, 01 chương trình tọa đàm bàn về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư và công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; dự giao ban hàng quý tại các Cụm đoàn trong toàn huyện. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã định hướng điểm mới trong cách tổ chức các hoạt động, các ý tưởng hay, sáng tạo, thiết thực trong công tác Đoàn - Đội, cách khắc phục khó khăn trong tổ chức hoạt động Đoàn - Đội, cách thức tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư, trong trường học để có thể áp dụng tại địa phương, đơn vị. Nhiều hoạt động cơ sở đã triển khai trong năm như: vận động đóng góp xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng sân khấu nổi, sân vui chơi cho thanh thiếu nhi;  tổ chức các hoạt động tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách nhân dịp ngày lễ tết, dịp 27/7, tập huấn bơi lội; thực hiện các phần việc, công trình tình nguyện tại địa phương, các hoạt động ngoại khóa như Hội thi Kiến thức tìm hiểu về biển đảo, thi tìm hiểu ATGT, thi học sinh thanh lịch, thi khéo tay hay làm…

Các hoạt động trong chương trình năm thể hiện sự chủ động, sáng tạo của Đoàn cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Lạc Sơn ngày càng giàu đẹp, văn mịnh, thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

 
Huyện Đoàn Lạc Sơn