TĐHB - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, ngày 29/3/2021 Đoàn thanh niên thị trấn Đà Bắc tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chung sức xây dựng đô thị văn minh tại tuyến đường dân sinh thuộc tiểu khu Liên Phương. 
Theo đó, các bạn đoàn viên thanh niên cùng lực lượng Dân quân tự vệ đã dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phát quang, chặt cây che khuất tầm nhìn trên tuyến đường.
 
 
Đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Đồng thời lồng ghép, tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về việc giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung nhằm xây dựng Thị trấn sáng, xanh, sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
 
Hòa Hiệp - HĐ Đà Bắc