Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cao Phong đã chủ động xây dựng và duy trì tốt các mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tham gia chấp hành luật lệ ATGT cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh.

Mô hình cổng trường An toàn giao thông nhằm giúp học sinh các nhà trường hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông, không những vậy, qua việc làm trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh và người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông. Nhờ có sự tích cực trong việc triển khai Công trình “Cổng trường an toàn giao thông” của đoàn các cấp cùng Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên trong các trường thuộc trên địa bàn tỉnh, sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh học sinh, ngay từ đầu năm 2019 tại các cổng trường học trong toàn tỉnh không còn tình trạng ùn tắc giao thông, các em học sinh dần có ý thức chấp hành tốt luật lệ giao thông, sắp hàng ngay ngắn khi ra về, không đi hàng hai, hàng ba, không còn tụ tập giữa đường…
 
Huyện Cao Phong duy trì tốt các mô hình cổng trường ATGT

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình, Huyện đoàn Cao Phong ngoài việc chỉ đạo duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã thành lập qua các năm, năm 2019 đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình mới đi vào hoạt động và triển khai thiết thực như: Cổng trường an toàn giao thông trường THCS thị trấn Cao Phong, THCS Bình Thanh, Cổng trường An toàn giao thông Trường Mầm Non xã Yên Lập, Cổng trường An toàn giao thông Trường Mầm Non xã Bắc Phong, Cổng trường An toàn giao thông Trường TH&THCS Nam Phong … mô hình đang dần được nhân rộng và hoạt động hiệu quả trong toàn huyện năm 2019.
Huyện đoàn Cao Phong