TĐHB - Thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Ðoàn, Hội (Chủ trương 1+1) là một trong những nội dung mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra. Ðây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.
Ban Thường vụ Đoàn các xã , thị trấn đã chủ động xây dựng  Hướng dẫn xây dựng chủ trương 1+1 theo 4 bước. Khảo sát; Xây dựng kế hoạch; Thực hiện; Đánh giá, rút kinh nghiệm. Với tinh thần 1 Đoàn viên sẽ giúp đỡ 1 thanh niên tham gia vào các hoạt động của Đoàn - Hội, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, tham gia các hoạt động công tác xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như các hoạt động: Ngày hội đoàn viên; Giải bóng chuyền thanh niên bản Dao; Người đẹp Mường Động, tình nguyện hè, tình nguyên mùa đông và xuân tình nguyện…. để thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên và thanh niên tham gia tình nguyện.
 
Tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới
Mở lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho đoàn viên ưu tú

Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã đề nghị các cơ sở đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng đoàn viên,  thanh niên trên địa bàn; định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các trường học trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, chia sẻ để thu hút sự quan tâm của đối tượng thanh niên và lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia. Tính đến tháng 11/2020 trong toàn huyện đã thu hút được  650 đoàn viên mới. 
 
CTV Tiến Đông - HĐ Kim Bôi