TĐHB - Thực hiện quy chế giám sát, bản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Chính trị - Xã hội; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch số 266-KH/ĐTN, ngày 21/6/2021 về giám sát thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát tại các xã: Đú Sáng và Bình Sơn. Ngày 16/7/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức đoàn giám sát tại Đảng ủy xã Đú Sáng. 
Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Bùi Văn Thắng – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, các đồng chí Thường trực Huyện đoàn, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ. Về phía đơn vị thực hiện giám sát có Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND và BCH Đoàn thanh niên xã.
 
Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy đã báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó nổi bật là công tác triển khai thực hiện quy chế, kết quả thực hiện tiêu chuẩn cán bộ Đoàn; các khâu trong công tác cán bộ Đoàn như: công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn, công tác nhận xét, đánh giá; giới thiệu ứng cử; khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát cán bộ Đoàn; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, công tác tạo nguồn cán bộ Đoàn kế cận.
 
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đú Sáng báo cáo việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chia sẻ, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định 289 tại địa phương

Thông qua báo cáo cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời Quyết định 289-QĐ/TW, nhất là luôn quan tâm công tác xây dựng Đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, bổ sung các chức danh cán bộ Đoàn khi khuyết thiếu kịp thời, đúng quy trình...Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, đó là còn cán bộ Đoàn quá hoặc đã đến tuổi trưởng thành theo quy định, nhưng chưa có phương án bố trí luân chuyển trong thời gian tới.
 
Đồng chí Bùi Văn Thắng – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đú Sáng về việc thực hiện Quyết định số 289

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thắng – Bí thư Huyện đoàn đánh giá cao sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đú Sáng trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế, cụ thể hóa các khâu trong công tác cán bộ Đoàn như: công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá nhận xét… và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đoàn xã trong thực hiện Quy chế. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đồng chí cũng đề nghị, trong thời tới, cấp ủy tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác cán bộ Đoàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ Đoàn rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; Đoàn xã cần chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác quy hoạch nguồn, đào tạo và sử dụng cán bộ Đoàn…
 
Thông qua việc giám sát đã góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặt biệt là thực hiện đúng Quy chế cán bộ Đoàn; kịp thời phát hiện những sai sót để kịp thời sửa đổi, bổ sung, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
 
Bùi Hòa - HĐ Kim Bôi