TĐHB - Ngày 31/8/2017 Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội và ĐVTN toàn huyện.
Về dự và chỉ đạo có đ/c Bùi Văn Hòa – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy cùng với sự tham gia của 80 cán bộ Đoàn – Hội – Đội và ĐVTN toàn huyện.

Nội dung của chương trình bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, chức danh đối với cán bộ Đoàn – Hội – Đội. Đảm bảo phù hợp với tình hình mới và yêu cầu cụ thể của lĩnh vực công tác Đoàn, Hội, Đội; Giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.
 
Quang cảnh lớp tập huấn

Kết quả tham gia lớp bồi dưỡng này được coi là một trong những nội dung để đánh giá kết quả công tác hàng năm của cán bộ được cử tham gia lớp bồi dưỡng.
                                                          CTV Hà Tuyên – HĐ Yên Thủy