TĐHB – Vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; BTV Thành đoàn tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời tại hội nghị vui mừng được đón đồng chí: Bạch Thanh Chương - UVTV, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn và đồng chí Bàn Hộ Hòa - Giảng viên chính TTBDCT thành phố về dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho gần 100 cán bộ Đoàn cơ sở.
Trong không khí tuổi trẻ cả nước đang ra sức học tập và triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; BTV Thành đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018.   
                          
Đồng chí: Bạch Thanh Chương - UVTV, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn  trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI 

Thông qua học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là điều kiện để các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa Nghị quyết gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 
Toàn cảnh hội nghị

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; lồng ghép việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.
 
CTV Ngọc Mai – Thành Đoàn