Liên hệ
SĐT: 02183.867.343
Email: huyendoanmchb@gmail.com
Họ và Tên Năm sinh Chức vụ

Đ/c Hà Văn Linh
 

1985   
   
UV BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Mai Châu


Đ/c Lò Thị Thu Hà
1987 Phó Bí thư Huyện đoàn Mai Châu

Đ/c Khà Thị Thanh Huyền
1987 UV BTV Huyện đoàn, Cán bộ Huyện đoàn

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa
1990
Cán bộ cơ quan thường trực Huyện đoàn